„Számomra kitárult a világ, az űrkutatásig”

Tóth Gábor

Megnyitása és folyamatos működése óta nagy érdeklődés mellett kísértem figyelemmel az Nyugdíjasegyetem munkáját, előadássorozatát, melynek részese vagyok kezdettől fogva. Hozzáteszem, győrújbaráti lévén, sajnos telefonos bejelentkezéssel egy szemesztert kihagytam, bár számítógépemen figyelemmel tudtam kísérni a kihagyást is. Követezőek indulásakor már „erőszakosabb” voltam, több módon kísérleteztem, de a megoldás mindig összejött, így teljességgel tudok hozzászólni az eseményekhez. Mindjárt az elején nagy figyelemmel kísértem dr. Cseh Sándor professzornak, az Apáczai kar akkori dékánjának előadását a globális felmelegedésről, melynek napjainkban „áldozatai” vagyunk az időjárás az éghajlat változásai révén. Két előadáshoz szóltam hozzá akkor még levélben (ezt követően egészséges életmóddal kapcsolatban is) mely alkalommal írásomért „különdíjban” részesültem. Az ezt követő tudományos előadásokat is fokozott odafigyeléssel hallgattam. Minden előadóra jellemző volt a nagyfokú tudás, témaismeret, szemlátomást a hallgatóságot is megragadták a témák. Társadalmi kérdésekkel foglalkozok, naprakész információkkal rendelkezek eseményekről, sajtó, TV, rádió, külföld, MSN útján, fontosabbjairól, valamint szerkesztőségük általi publikációkból. Szerkesztőségük folyamatosan tölti portálomat.

Rájöttem arra, hogy az információik fontosak, számomra is. Szövegszerkesztés során nagyban hozzásegített azon körülmény, hogy most már számítógéppel rendelkezem, közel száz levélcímmel évek során. Aktív levelező partnerekkel. Csatlakoztam a nagyinet kapcsán a Facebook portáljához, jelenleg 109 ismerősöm van, általuk még nagyobb a számuk.  Őket sem „kímélem”.

Családkutatásban eredményesen használtam fel a számítógép adta lehetőségeket, kiegészítő információkhoz jutottam ez iránt. Megismertem teljes részleteiben történelmi személyeket, akik a családkutatásban felmerültek. Ezzel kapcsolatban fényképeim, leírásaim jelentek meg lapjukban és köszönettel tartozom. Mondhatom azt is, hogy sajtójuk által rendszeresen jelenek meg különböző témákban, Tóth Gábor Győrújbarát aláírással. Lakás és Kert magazinban sajtócikkek írásával, MMS rovatban fényképeimmel.

Hozzászóltam a Dunakapu tér sorsával kapcsolatban, annak Győr szempontjából fontos feltárásával. Meghívottként részt vettem 400 éves évfordulójával kapcsolatban rendezett emlékünnepségen. Nagyon hasznos volt legutóbb dr. Winkler Gábor építész professzor településrétegekről tartott előadása. Megjegyzem: pápai munkásságával kapcsolatos irodalom is rendelkezésemre áll. Örülök annak, hogy a győri vár sorsával kapcsolatos fejlemények egyik szószólója volt.

Nagyapámtól, pedagógusaimtól örökségbe kaptam a tudásvágyat. Szil község könyvtárosa volt közel 60 évig. (A húszas évektől 1963-ig.) Szélesebb tárgykörökben kisebb könyvtárral rendelkezem, több latin és idegen nyelvi, szakmai, kertészeti, csillagászati, történelmi irodalommal, stb.

Az elektronika és számítógép rejtelmeivel, az informatikával kapcsolatos előadások mindegyike fontos segítségemre volt felkészültségemben, elektronikával fiatal koromban is foglalkoztam. Számomra új ismereteket adott a digitális informatikai rendszer, ennek alkalmazása, gyakorlati haszna.

Foglalkozom amatőr szinten régészettel, mely nyugdíjas éveimben úgy érzem hasznos elfoglaltságot ad. Ebbe éppen beleillett a szent koronával kapcsolatos, az egyetemen végzett kutatás, a korona lemezeiről elhangzottak. Remélem, hogy a teljes eredménnyel még találkozni fogok az Nyugdíjasegyetemen.

Facebook portálomon jelentettem meg dr. Barsi Ernő professzorról készített fényképeimből többet, a Nyugdíjasegyetem pulpitusán engedélyével, aki sajnálatos módon ezt követő nyáron távozott el sorainkból. Pótolhatatlan veszteség. Megjegyzem, nagyapám által gyűjtötte többek között a „Szírű legejjetek…” című rábaközi, szili nótát, annak történeti hátterét. Általa, most már az egész világon ismerik dallamát, s táncolnak is rá. Leányunokám is elsős korában ének-zene tanárnőjének elénekelte az iskolában azzal, hogy szüleitől tanulta, mert sziliek voltak.

Élmény volt számomra dr. Dézsi Csaba András szívsebész professzor egészségügyi előadása a szívműködésről. Előadása előtt dedikáltattam különdíjként korábban kapott „ A Kisalföld  nagy egészségkönyve” című megjelent kétkötetes könyvét néhány sorával és aláírásával, mert a könyvek így teljesek. Köszönet érte.

Nagy érdeklődéssel hallgattuk meg immár feleségemmel dr. Czigány Tamás érsebész professzor előadását, mely számunkra idős korunknál fogva útmutatóul szolgál. Sajnos nem idézhetek előadókat és nem térhetek ki minden előadásra. Beszélhetnék a logisztikáról. Visszaidézem statisztika tanáromat középiskolából, aki megtanított az életben előre gondolkodni. Ma már számunkra, nyugdíjasoknak szinte minden területen gondolkodásunkat a logisztika irányába fordítani.

Felmerült az a kérdés számomra, hogy nyolcvan éves koromig még néhány évem van hátra. Mivel tölthetem értelmesen a gyorsan futó éveket? Még van mit tenni! Szűkebb környezetemben kertészkedem. Szőlészkedek, 1990 óta saját vörösboromat fogyasztom. Egészségem karbantartásához nagymértékben hozzájárult. Hivatkoztam rá az egyetemi előadással összefüggésben. Cikkeimet, virágaim fényképei jelennek meg a sajtóban (Kisalföld), hasznos tanácsaimmal együtt. Környezetem eseményei Győrújbarátról. Felkérésre részt veszek „Értékőrzés” programban Rábaköz, illetve Szil község értékeinek felkutatásában, nyilvánosság számára. Szil I. világháborús hősi halottai, túlélők, történetek részletes leírása. Érték: a gomba! Ehető gombák a község határában. Ennek összefüggései, tenyészhelyek, stb. „Történelem” címmel több történeti leírást juttattam el levélben az önkormányzatnak hasonló célból. Részt veszek a község fontosabb rendezvényein, eseményein. Itt nőttem 15 éves koromig, kritikus időszakban. 1943 óta. Visszajárok ma is.

Mindkét lányom felsőfokú végzettségű. Nagyobbik kertészeti egyetem kertészmérnök, bár nem gyakorolja, kisebbik Apáczai. Népművelési szakon. Ő előadásokat, gyakorlati foglalkozásokat tart nemezeléssel kapcsolatban gyermekeknek, fiataloknak. (Google, Facebook – „Nianemez”)

Most már digitális fényképezőgéppel járom szűkebb és tágabb környezetemet. Közel 1500 digitális fényképpel rendelkezem, válogatásaim publikálva, elküldve címekre. Rokoni és privát levelezési kapcsolatokkal rendelkezem bel- és külföldön (Canada, Spanyolország, Brazília). Gyermekkorú unokáim életvitelét segítem rendszeres együttléttel. Zene, környezet, stb. Közvetlen kapcsolat a Nyugdíjasegyetemen számos baráttal, ismerőssel. Családkutatást tovább folytatom. Balassagyarmati, nagykőrösi, pécsi família az ország területén.

Nyugdíjas Egyetem hozta: számomra kitárult a világ. Csillagászat, űrtechnika, stb. A közmondás: „Jó pap is holtáig tanul! Hát tanulhatunk a Nyugdíjasegyetemen és bennünket az élet tanít. Van és lesz mit az utókornak hagyunk, csak éljenek vele! Köszönöm sokunk, és a magam, feleségem nevében!

Idősvonal