„A minőségi öregedés nem pusztán anyagi kérdés”

Szőcs-házaspár

„Minden élettelen fizikai rendszer a használatban megy tönkre, viszont az élő rendszereket a tétlenség teszi tönkre, míg a használatban fejlődnek.” (Szentgyörgyi Albert)

Amikor nyolc szemeszterrel ezelőtt jelentkeztünk a Nyugdíjasegyetemre, gondolatainkban megfogalmaztuk magunknak, hogy mit várunk ettől a tanulási formától. A következő gondolatok fogalmazódtak meg bennünk: vártuk, hogy hasznos és élvezetes formában, új közösségben megvalósuló tanulásban lehessen részünk. A nyugdíjas életformából adódó kapcsolatvesztés, kirekesztettség érzés tompításának, csökkentésének  lehetőségét vártuk e tanulási formától. Reméltük, hogy a legkülönbözőbb tudományok területéről  korszerű, új ismeretekkel szélesíthetjük látókörünket. Reméltük, hogy meg tudjuk szervezni időben, térben részvételünket valamennyi alkalommal.

Nyolc szemeszter elteltével tapasztalatainkat összegezve elmondhatjuk, hogy miért szeretünk nyugdíjasegyetemisták lenni. Várakozásainkat messzemenően meghaladta a győri Nyugdíjasegyetem. Annak a tapasztalatnak a birtokában mondhatjuk ezt, amelyet aktív pedagógusként mindketten számos szervezett továbbképzés, folyamatos tanulásban való részvétel során szereztünk.

Egyéni motiváltságunk kitűnően szervezett tanulási lehetőséggel párosulhatott, amely elsőként Győrben valósult meg. Példaértékű az a törődés, az udvarias, tiszteletet sugalló hangnem, mely a szervezők részéről tapasztalható a nyugdíjas hallgatóság iránt.

Az újfajta, csak a „hallottakra” alapozott tudásszerzést nagymértékben segítette az a professzionális szintű prezentáció, mely mind képi, mind hangi tekintetben az utolsó széksorokban is élvezető volt.

Az előadásokhoz kapcsolódó házi feladatok közül jó néhányat megoldottunk. A feladatok megoldása során újra elmélyültünk a hallott tananyagban, segítve a lényeges ismeretek kiemelését, utólagos rögzítését. Nagy örömünkre Kisalföld jutalomkönyveket is nyertünk.

A közel ötven meghallgatott előadás a tudomány, a művészetek, a helytörténet, az informatika világából a meglévő ismereteinket frissítette, kiegészítette. De bőségesen hallottunk teljesen új alkalmazásokról, tudományterületekről érdekes kutatásokról is kiváló előadóktól.

A tanulásnak a Nyugdíjasegyetem által felkínált formája nemcsak új információk emlékezetbe vésését igényelte tőlünk, többet „követelt” annál. Igyekeztünk, hogy ezeket az új ismereteket logikus kapcsolatokba rendezzük, összefüggéseik értelmezésére törekedtünk, továbbá új következtetések levonását is megkíséreltük. Aktív átgondolásra, véleményformálásra késztettek bennünket például a hálózatkutatás és annak gyakorlati alkalmazása kapcsán hallott, számunkra teljesen új ismeretek, vagy a gyermekek korai idegennyelv-tanulásával kapcsolatos előadás által érintett dilemmák, hasonlóan a labdarúgás és a politika kapcsolatát érintő téma is. Amikor az egyik előadás során a régi Győr építészeti térképét kivetítve láttuk, érdekes „játék” volt gondolatban elhelyezni nevezetes győri épületeket ezen a régi térképen. Hasonló példákat természetesen a többi előadásból is meríthetnénk.

A hallottak sok vonatkozásban módosították eddigi szemléletünket.

A minőségi öregedés, a minőségi élet nem pusztán anyagi, szociális, egészségügyi kérdés. A Nyugdíjasegyetemen megtaláltuk ezt a minőségi többletet.

A nyugdíjas egyetem sokat tesz e minőség biztosítása érdekében. Támogatja az aktív idősödést, segítséget nyújt az idősebbeknek ismereteik fejlesztésében, elősegíti az élethosszig tartó tanulást és a generációk közötti párbeszédet.

Idősvonal